Stichting HOORN en de REGIO in het nieuws
 
1986 - 1987 - 1988


1986
 
Audio-visuele infobank in West-Friesland gestart. | 1986 Hoorn - Veel mensen beschikken tegenwoordig over een videocamera, een VJS-movie of gewoon een fototoestel, smalfilmcamera of cassetterecorder. Met deze apparatuur worden allerlei opnames gemaakt: beeld en geluid van uiteenlopende onderwerpen. Deze opnames wprden meestal in slechts kleine (huiselijke) kring bekeken en beluisterd. Dat is jammer, want deze 'privťproducties' kunnen veelal interessant zijn voor een grotere groep mensen. | De onlangs opgerichte 'Stichting audio-visuele communicatie voor Hoorn en de regio West-Friesland' (kortweg: stichting Hoorn en de regio) wil informatiezoekers en -bezitters van audio-visueel materiaal (video, film, foto, dia, geluidsband, etcetra) bij elkaar brengen.
 

Stichting HOORN en de REGIO | Audio-visuele infobank | strip: 'Simpel praktijkvoorbeeld.

 

1987
 

HOORN - De stichting Hoorn en de Regio wil proberen lokale televisie op de buis te gaan brengen. Daartoe is zij in overleg getreden met de lokale omroep (SLOH) , die een vergunning heeft voor het uitzenden van lokale televisie. Gisteravond vergaderden beide partijen opnieuw over de mogelijkhedeb tot samenwerking. Hoorn en de Regio, dat beoogt op ideŽle basis audiovisule middelen te verzamelen, verwerken en verspreiden, zond tot voor kort lokaal/regionaal getinte weekjournaals uit via een Hoornse Piraat.

  

1987
 

HOORN - De samenwerking tussen de Stichting HOORN en de REGIO en de stichting Lokale Omroep Hoorn (SLOH) bevindt zich in een diep dal. Het streven om op korte termijn televisieprogramma's over Hoornse aangelegenheden via de kabel te verspreiden, is daarmee in het slop geraakt.

  

1988
 

1988 - NHD - Stad en Streek | Hoorn en de Regio wil af van associatie met tv-piraat | 'We zijn geen omroep, we maken Westfriese video's' |  HOORN - Stichting Hoorn en de REGIO heeft inmiddels zo'n vijfhonderd regionale videoprogramma's in de 'kast' staan. Op deze videobanden staat een keur aan Westfriese activiteiten geregistreerd die variŽren van puur plaatselijke gebeurtenissen tot omvangrijke regionale evenementen als de Westfriese Flora, de Spa Regatta bij Medemblik, de opening van het Buitenmuseum en de Hoornse Binnenstadsdag. Een tiental programma's van de hand van Hoorn en de Regio is recentelijk, eens per maand, als proefuitzending te zien geweest op het regionale kabeltelevisienet van de Gaskop Noord-Holland, videobanden die in opdracht van de stichting  Radio/Televisie West-Friesland waren vervaardigd. "Want we moesten nu toch eens af van dat misverstand: we zijn geen omroep, we maken onafhankelijke Westfriese videoprogramma's.